Cenník

našich služieb

MASÁŽE

SM SYSTÉM

TERAPIE

INÉ SLUŽBY

Zrušenie termínu prosím hláste minimálne 24 hodín pred terapiou

Potrebujeme poznať Váš celkový zdravotný stav. Je potrebné priniesť lekársku správu, ak bola určená diagnóza súvisiaca so zdravotnými ťažkosťami, hlavne popis z MRI alebo CT pri problémoch s chrbticou. Ťažké zdravotné stavy a poúrazové stavy musíme spolu prekonzultovať a prehodnotiť, aby nedošlo ku žiadnym komplikáciám.

Priebeh

terapie v EnegyFLEX

 • História klienta a symptómy

  Podáte nám informácie ohľadom vášho problému /ťažkosti

 • Diagnostika

  Vyšetrenie terapeutom

 • Samotné ošetrenie

  Ošetrenie certifikovaným terapeutom, celého alebo len časti pohybového aparátu či odstránenia bolesti a to do maximálnej možnej miery vzhľadom na váš zdravotný stav.

 • Poradenstvo a informácie

  Budú podané informácie ako udržať zdravý pohybový aparát, poradenstvo v oblasti stravy a cvičení

 • Zhrnutie terapie

  Oboznámim klienta z ďalším možným postupom k jeho celkovému vyliečeniu/uzdraveniu.

Objednávka

Roman Farkaš
Objednávka online.
Matej Martinčín
Mária Holloková
Objednávka online.