Na terapiu si prosíme prineste vhodné oblečenie (napríklad športové oblečenie).

Pri telefonickom rozhovore 0910/122 260 alebo do e-mailu: [email protected], nám prosím pošlite o sebe informácie ohľadom daného problému/ťažkosti. Potrebujeme poznať Váš zdravotný stav a na základe toho ak to bude pre Vás vhodné a možné, zvolíme vhodnú terapiu. Je potrebné priniesť lekársku správu, ak bola určená diagnóza súvisiaca so zdravotnými ťažkosťami, hlavne popis z MRI alebo CT pri problémoch s chrbticou. Ťažké zdravotné stavy a poúrazové stavy musíme spolu prekonzultovať a prehodnotiť, aby nedošlo k žiadnym komplikáciám. Upozornenie Neúčasť na terapii hláste prosím najneskôr 24 hodín vopred pred rezervovanou terapiou. V opačnom prípade máme nárok na plnú sumu vami rezervovanej terapie a strácate nárok na vrátenie peňazí. V prípade, že ste zvolili platbu na mieste máme nárok na vymáhanie dlžnej sumy.

Ďakujeme pekne za pochopenie.

Váš košík je prázdny.